هر چی [تو] بگی‏

💠هيچ وقت به خاطر حرف مردم زندگيتو خراب نكن... دهن اين مردم هميشه بازه...

2019-03-25 19:23:27

💠هيچ وقت به خاطر حرف مردم زندگيتو خراب نكن... دهن اين مردم هميشه بازه...

◀️پولدار كه باشى ميگن دزده،

◀️ساده كه باشى ميگن بدبخته،

◀️زياد گردش برى ميگن وله،

◀️تو خونه باشى ميگن افسردس،

◀️شوخ كه باشى ميشى سبك،

◀️سنگين كه باشى ميشى مغرور،

◀️خوشگل كه باشى ميگن مورد داره،

◀️مرامت مردونه باشه ميگن داره دون ميپاشه،

◀️زود ازدواج کنی میگن هوله

◀️دیر ازدواج کنی میگن ایراد داره

👈پس بذار هر چى كه ميخوان بگن،

خداى توست كه بايد تو رو قضاوت کنه...

✍تو فقط طبق خواسته خدا پیش برو

❣ @TebyanHamsangozini❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#ازدواج #مرد #خدا #سن #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: