هر چی [تو] بگی‏

🔴شهید علیرضا عاصمی:

2019-03-25 19:23:27

🔴شهید علیرضا عاصمی:

✍ همیشه یک تبسم زیبا داشت. وارد خانه که می‌شد، قبل از حرف زدن لبخند می‌زد. عصبانی نمی‌شد. اعتقادش این بود که این زندگی موقــــــت است و نباید سر مسائل کوچک خود را درگیر کنیم.

📙 کتاب همسرداری سرداران شهید، مؤسسه فرهنگی و هنری قدر ولایت

❣ @TebyanHamsangozini❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#زندگی #همسرم #زن #فرهنگ

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: