هر چی [تو] بگی‏

🔷 پول زياد و خانه وسيع و تجملات و تشريفات، اركان سعادت نيستند. مهريه گزاف، درمان دردهاي خانواده ها نيست، بلكه پيوندهاي عاطفي و

2019-03-25 19:23:27

🔷 پول زياد و خانه وسيع و تجملات و تشريفات، اركان سعادت نيستند. مهريه گزاف، درمان دردهاي خانواده ها نيست، بلكه پيوندهاي عاطفي و همبستگي و همدلي ركن اصلي است. به جاي تلاش كردن در اين امور، بايد در امر اتحاد و يگانگي تلاش كرد و خلاصه، يار جُست نه رقيب و عاشقِ خود جست، نه عاشق ظواهر مادي و زرق و برق هاي دنيوى! و چه زيبا گفته است سقراط در جواب آناني كه به خانه كوچك و كج و معوج او ايراد مي گرفتند! شعر زير زيبا و خواندني است:.

خانه اي مي ساخت سقراط حكيم.

گردِ وي از خلق غوغايي بخاست.

هر كسي از خانه اش عيبي گرفت.

اين زخردي و كجي و آن كم و كاست.

آن يكي مي گفت: از اين گونه وثاق.

كي سزا و در خور استاد ماست!.

جملگي همراه گفتند: اي حكيم.

اين چنين خانه نه درخورد شماست.

زانكه از تنگي و خردي اندر آن.

كس نمي داند شدن از چپ و راست.

فيلسوف از اين سخن خنديد و گفت:.

دوستان، اين خرده گيري ها خطاست.

كاشكي اين كلبه ناچيز من.

پرتوانستي شد از ياران راست

❣ @TebyanHamsangozini❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#خانواده #دوست

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: