هر چی [تو] بگی‏

✳️احترام به خودقدر خود را بدانید و اجازه ندهید که دیگران شما را زیر سوال ببرند. به ندای درون خود گوش دهید و از هر چیزی که شما را

2019-01-18 13:58:59

✳️احترام به خود

قدر خود را بدانید و اجازه ندهید که دیگران شما را زیر سوال ببرند. به ندای درون خود گوش دهید و از هر چیزی که شما را ناراحت می‌کند فاصله بگیرید. اگر لازم است، محیط خود را تغییر دهید. شغلی پیدا کنید که درآن از شما قدردانی شود. با کسی که با شما بدرفتاری کرده یا باعث ناامیدی تان می‌شود، قطع رابطه کنید. چرا باید افراد سمی را فقط به دلیل مودب بودن تحمل کنید؟

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: