هر چی [تو] بگی‏

💹خود واقعی‌تان را دوست داشته باشید

2019-01-18 13:58:59

💹خود واقعی‌تان را دوست داشته باشید

خودتان را همان طور که هستید دوست داشته باشید. از خودتان مراقبت کنید. فیلم‌های خوب ببینید، برای خودتان هر از گاهی هدیه بخرید و غذای سالم بخورید. با خودتان مهربان بوده و بیش از حد نگران نباشید.

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#دوست #خوبی

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: