هر چی [تو] بگی‏

✅واقعیت را ببینیدبعضی افراد به جای دیدن واقعیت بازتاب ترس های خود را در جهان می بینند. اگر تصور کنید دیگران شما را دوست ندارند ف

2019-01-17 15:20:03

✅واقعیت را ببینید

بعضی افراد به جای دیدن واقعیت بازتاب ترس های خود را در جهان می بینند. اگر تصور کنید دیگران شما را دوست ندارند فردی را که نیاز به تایید شما را دارد متکبر پنداشته و به جای رفتار دوستانه، از او دور شده و باعث ناراحتی او خواهید شد و در نتیجه تصویر از خود در ذهن او به جای می گذارید

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#دوست

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: