هر چی [تو] بگی‏

چرا خواستگار ندارم؟هنوز درباره رابطه قبلی خود و اشتباهات گذشته صحبت می‌کنید

2019-01-02 12:03:02

چرا خواستگار ندارم؟

هنوز درباره رابطه قبلی خود و اشتباهات گذشته صحبت می‌کنید

شاید قبلاً با فردی قصد ازدواج داشته‌اید اما به سرانجام نرسیده است. این موضوع دیگر اهمیتی ندارد. به خودتان لطفی کنید و این موضوع را فراموش کنید و از آن بگذرید. همه ما دوستانی داریم که در افکار گذشته ی خود زندگی می‌کنند. این موضوع قطعاً ناراحت‌کننده است اما بعضی افراد متوجه اشتباه خود نمی‌شوند و حتی اگر اشتباه خود را بدانند نمی‌توانند این موضوع را کنترل کنند و با آن در زندگی خود کنار بیایند.

وقتی رابطه‌ای به هم می‌خورد به این صورت است که در بیشتر موارد یک‌طرف رابطه را ترک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که طرف دیگر رابطه به‌شدت ضربه روحی بخورد و شاید برای چند ماه تا چند سال حالت افسردگی داشته باشد اما باید در چنین شرایطی بتوانید دوباره اعتماد به نفس و عزت نفس خود را به دست آورید و شرایط گذشته را فراموش کنید. با این کار می‌توانید خود را آماده پذیرش فرد جدید و به دست گرفتن کنترل اوضاع زندگی خودکنید.

زندگی چه با شما و چه بدون شما جریان خود را حفظ می‌کند. این موضوع را باید درک کنید، از دیگران کمک بگیرید، خوشبختی و خوشحالی را باید دوباره به دست آورید. فرد قبلی تنها فرد روی زمین نبوده است. چه پسرها و چه دخترها باید این موضوع را فرابگیرند که چگونه از رابطه‌های قبلی خود جدا شوند و این موضوع را بدانید که افراد جدید دوست ندارند این موضوع را بشنوند که شما هنوز به فرد قبلی فکر می‌کنید و یا نمی‌توانید شادباشید.

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: