هر چی [تو] بگی‏

‌ کلیات بهتر از جزئیات است

2019-01-02 12:03:02

‌ کلیات بهتر از جزئیات است

رفتار طبیعی‌ داشته باشید. نه این‌که در همان جلسه اول خواستگاری خیلی خودمانی شوید و نه این‌که فکر کنید که با یک دوست یا همکار دارید صحبت می‌کنید، خیلی رسمی حرف نزنید و رفتار نکنید. می‌توانید حتی از خاطرات‌تان هم بگویید یا از علائق‌تان اما این قرار را پر از پرسش و پاسخ برگزار نکنید. هرگز در مورد مسائل زندگی خصوصی، شرایط مالی و مسائلی از این دست در این جلسه صحبت نکنید و هیچ وقت در جلسه اول از او نپرسید که این چندمین باری است که خواستگاری می‌کند یا این‌که قبل از شما افراد دیگری در زندگی‌اش بوده‌اند یا نه!

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: