هر چی [تو] بگی‏

📝وقتي وارد يك رابطه ي عاطفي مي شويد لطفا جو گير نباشيد و تمام درها را به روي خودتان نبنديد

2018-12-15 23:40:47

📝

وقتي وارد يك رابطه ي عاطفي مي شويد لطفا جو گير نباشيد و تمام درها را به روي خودتان نبنديد

فكر نكنيد شاهزاده ي سوار بر اسب سفيد و يا سيندرلاي رويايي آمده است و قرار است تمام نيازهايتان را برآورده سازد و ديگر نه خانواده و نه هيچ دوستي را لازم نداريد ...

حواستان باشد هيچ كسي نمي تواند جاي تمام عزيزانتان را پر كند

هر رابطه اي جاي خود را دارد

بين عزيزان ما اولويت طولي وجود ندارد كه فردي را جايگزين فرد ديگري كنيم ...

باور كنيد به او هم لطفي نمي كنيد ...

خلاصه كنم ...

كسي را تمام دنياي خودتان نكنيد كه مجبورش كنيد تمام دنيايتان را پر كند ...

توانش را ندارد ...

خسته مي شود ...

از پا در مي آيد

و در كمال ناباوري مي رود ...

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#خانواده #دوست

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: