هر چی [تو] بگی‏

💎فقط مثبت‌ها را اطراف خود نگه دار !

2018-12-15 17:25:08

💎فقط مثبت‌ها را اطراف خود نگه دار !

آدم منفی‌ها چاه انرژی‌اند . آن‌ها مانند افراد مریض و بیماری هستند که مرضشان به شدت واگیر دار است .

ممکن است بعضی‌ از این به شدت منفی‌ها افراد فامیل و حتی دوستان صمیمی‌ات باشند ، فرقی نمی‌کند . به عنوان یک اصل بپذیر که منفی نگاه کردن به دنیا ، بزرگترین ضربه‌ای است که یک فرد می‌تواند به خودش و آدم‌های اطرافش بزند .

قانونی که باید رعایت کنی حذف یا نهایتا محدود کردن روابط خود با این افراد است .

"قانون نشست و برخاست فقط با مثبت‌ها " می‌گوید :

با آدم‌هایی رفت و آمد و نشست و برخاست کن که :

☆تو را واقعا دوست دارند .

☆تشویقت می‌کنند .

☆به تو انگیزه می‌بخشد .

☆دلگرمت می‌کنند .

☆به تو غنایی می‌بخشند .

☆ و از همه مهم‌تر تو را خوشحال می‌سازند .

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#دوست #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: