هر چی [تو] بگی‏

🔶 کاربرانی که پیش از این ثبت نام کرده اند می توانند با استفاده از دستور /introduce در ربات ادامه فرآیند معرفی را طی کنند.

2018-12-14 09:00:35

🔶 کاربرانی که پیش از این ثبت نام کرده اند می توانند با استفاده از دستور /introduce در ربات ادامه فرآیند معرفی را طی کنند.

@paksex

@paksex bot

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: