هر چی [تو] بگی‏

🔴در جلسات خواستگاری با چشم هایتان هم اطلاعات بگیرید:

2018-12-12 16:51:32

🔴در جلسات خواستگاری با چشم هایتان هم اطلاعات بگیرید:

💠 در خواستگاری دختر و پسر باید همدیگر را خوب ببینند اما نـ❌ـه با نگاه حـــرام.

🔸مثلاً اگر طرف مقابل خیلـی راحت به شما یا نامحرمان حاضر در جلسه نگاه می‌کند، غیر مستقیم به شما اطلاعات می دهد که

ــ قبلاً راحت بوده و مراعاتی برای نحوه نگاه و گفتگو با نامحرم ندارد.

ــ یا شغلی دارد که زمینه راحت بودن با جنس مخالف فراهم است.

ــ و یا قبل از شما تجربه دیگری داشته است.

🔸 مثال دیگر:

آدم شلخته اگر بهترین لباس را هم بپوشد باز هم تصویر ذهنی که از او داریم شلخته جلوه می کند. این اطلاعی است که طرز پوشش و حرکات طرف مقابل به شما می‌دهد.

❣ @TebyanHamsangozini❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: