هر چی [تو] بگی‏

ازدواج شهدا(شهید جواد فکوری)

2018-12-05 07:05:19

ازدواج شهدا

(شهید جواد فکوری)

سر سفره عقد نشسته بودیم کنار هم.

بوی عطرش همه اتاق را پر کرده بود.

بله را که گفتم، سرش را آورد زیر گوشم، خیلی آرام و آهسته گفت:

«تو همون کسی هستی که می خواستم»

نگاهش کردم و از ته دل خندیدم.

دستم را گذاشتم روی حلقه ازدواجمان،

چشم دوختم به قرآن و سفره عقد و از خدا طلب خوشبختی کردم.

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#ازدواج #خدا #قرآن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: