هر چی [تو] بگی‏

قوانین ازدواجطبق نظر مراجع تقلید، اگر شیربها بعنوان «جعاله»، در مقابل عمل مباحی از جمله وساطت برای کسب رضایت دختر بگیرند یا دام

2018-12-05 07:05:19

قوانین ازدواج

طبق نظر مراجع تقلید، اگر شیربها بعنوان «جعاله»، در مقابل عمل مباحی از جمله وساطت برای کسب رضایت دختر بگیرند یا داماد با رضایت کامل بدهد، اشکالی ندارد و حلال است.

اما اگر داماد با میل و رضایت ندهد، بلکه برای این بدهد که خانواده عروس مانع ازدواجش نشوند، حرام است.

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: