هر چی [تو] بگی‏

ازدواج شهدا هردوتایمان اهل سادگی بوده و از تجملات بیزار بودیم. اول زندگی‌مان بود و این خصلت، خوش می‌درخشید. دو تا اتاق از خانه

2018-12-03 23:10:46

ازدواج شهدا

هردوتایمان اهل سادگی بوده و از تجملات بیزار بودیم. اول زندگی‌مان بود و این خصلت، خوش می‌درخشید. دو تا اتاق از خانه پدریش مانده بود که فرش کردیم.

جهیزیه‌ام را هم با مهدی بردیم و چیدیم. آنقدر کم بود که پشت یک پیکان استیشن جا می‌شد. فقط وسایل ضروری زندگی را داشتیم و به همین سادگی زندگی‌مان شروع شد!

روایت از همسر شهید مهدی باکری

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: