هر چی [تو] بگی‏

⭕️ یکی از مشکلات بر سر راه ازدواج جوانان نبود واسطه می باشد.

2018-12-03 23:10:45

⭕️ یکی از مشکلات بر سر راه ازدواج جوانان نبود واسطه می باشد.

✅ اعضای محترم میتوانند با معرفی همسان گزینی تبیان به آشنایان خود در این امر خیر شریک باشند.

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#ازدواج

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: