هر چی [تو] بگی‏

آقای عزیز!💞 به همسرت بگو دوستت دارم!

2018-11-28 21:30:07

آقای عزیز!

💞 به همسرت بگو دوستت دارم!

💞 او گل خوشبوی بهاری است، پژمرده‌اش نکن!

💞 انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه!

💞 همدردی و همدلی اون رو آرام می‌کنه!

💞 قبل از انتقاد ازش تعریف کن!

💞 اگه گفت: تو منو دوست نداری؛ من بدبختم که با تو ازدواج کردم! بلافاصله بهش بگو: عوضش من خیلی خوشبختم که با تو ازدواج کردم!

💞 و هیچ وقت دلــش رو نشکن...

خانم محترم!

💕 به شوهرت افتخار کن!

💕 کسی رو با او مقایسه نکن!

💕 اقتدار و غرورش را نشکن!

💕 زیبایی‌اش را در عقل‌اش جستجو کن!

💕 قناعت پیشه باش!

💕 ناز کن اما متکبر نباش!

💕 زیبایی‌ات را فقط به او نشان بده!

💕 موی تو دنیای اوست، ازش مراقبت کن!

💕 به پیشوازش یرو!

💕 و پناهگاه شوهرت باش...

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: