هر چی [تو] بگی‏

❌همانطورکه نباید بدون دلیل و شناخت کافی کسی رو بعنوان همسر انتخاب کرد،

2018-11-28 21:30:07

❌همانطورکه نباید بدون دلیل و شناخت کافی کسی رو بعنوان همسر انتخاب کرد،

بدون دلیل و شناخت هم نباید کسی رو رد کرد.

♨️هردوتاش موجب خسران و حسرت میشه.

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#همسرم

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: