هر چی [تو] بگی‏

💎خلاصه این متن بیان می‌کند "ما دیگران را بیش از آن چه که خوشبخت هستند ، تصور می‌کنیم"

2018-11-17 22:31:25

💎خلاصه این متن بیان می‌کند "ما دیگران را بیش از آن چه که خوشبخت هستند ، تصور می‌کنیم"

✍در خواب وقتی که خودم را از بالای ساختمان پرتاپ کردم...

در طبقه دهم زن و شوهر به ظاهر مهربانی را دیدم که سخت مشغول نزاع بودند !

در طبقه نهم "پیتر" قوی جثه و پر زور را دیدم که گریه می‌کرد!

در طبقه هشتم " می" داشت گریه می‌کرد ، چون نامزدش ترکش کرده بود .

در طبقه هفتم "هنگ" بیکار را دیدم که او هنوز هم روزی هفت روزنامه می‌خرد تا بلکه کاری پیدا کند.

در طبقه ششم "وانگ" به ظاهر ثروتمند را دیدم که در خلوت ، حساب بدهکاری‌هایش را می‌کرد .

.....

.....

قبل از پریدن فکر می‌کردم از همه بیچاره‌ترم .

اما حالا می‌دانم که هرکس گرفتاری‌ها و نگرانی‌های خودش را دارد.

بعد از دیدن همه ، فهمیدم که وضعم آنقدرها هم بد نیست !

حالا کسانی که همین الان دیدم ، دارند به من نگاه می‌کنند .

فکر می‌کنم آن‌ها هم بعد از دیدن من با خودشان فکر می‌کنند که وضع‌شان آنقدرها هم بد نیست !

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: