هر چی [تو] بگی‏

لبخندبزن: وقتی با خانواده ات دور هم جمع شده اید

2018-11-17 10:44:39

لبخندبزن: وقتی با خانواده ات دور هم جمع شده اید

خیلی ها هستند آرزوی داشتن خانواده را دارند

لبخند بزن: وقتی داری سرکارت میروی.

خیلی ها هستند دربدر بدنبال کار وشغل هستند.

لبخندبزن: چون تو صحیح و سالم هستی.

خیلی ها هستند دارند بخاطر بازگشت سلامتی شان میلیونها خرج میکنند

لبخند بزن: چون تو زنده ای وروزی داده میشوی وهنوزفرصت برای جبران زمان داری

لبخندبزن: چون تو"خدا"را داری و اورا می پرستی وازاو طلب کمک میکنی.

لبخندبزن: چون "تو"خودت هستی.

وخیلی ها آرزو دارند که چون"تو"باشند.

همیشه فرهنگ لبخند را درمحیط زندگی خودت منتشرکن.

❣️ @TebyanHamsangozini ❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: