هر چی [تو] بگی‏

🔻روال معرفی های همسان گزینی

2018-11-17 10:44:39

🔻روال معرفی های همسان گزینی

گام اول- در صورت وجود تناسب بین دو نفر، واحد همسان گزینی ابتدا با آقا تماس می گیرد و شرایط کلی دخترخانم را حداکثر در یکی دو خط بیان می کنند.

گام دوم - اگر آقا نظر مساعدی نسبت به این معرفی داشته باشد معرف در مرحله بعد با خانواده دخترخانم و خود وی تماس می گیرد و ضمن بیان مختصری از ویژگی های آقا، از خانواده دختر خانم اجازه می گیرد که شماره تماس شان را به خانواده آقا بدهد.

گام سوم- در صورتی که هر دو طرف با معرفی موافق باشند، شماره تماس خانواده دخترخانم در اختیار خانواده آقا قرار می گیرد.

* از اینجا به بعد، آقا حدود ده روز وقت دارد با کمک و هماهنگی خانواده اش، با خانواده دخترخانم تماس بگیرد. معمولا بهترین گزینه برای تماس اول با خانواده دختر خانم، مادر آقاست، و بهترین کسی که می تواند پاسخگوی این تماس باشد، مادر دختر خانم است.

دو خانواده می توانند با مساعدت مادرها با هم ملاقات کنند.

از دید ما، بهترین محل برای این ملاقات منزل دخترخانم است.

در صورتی که دو خانواده نظر دیگری داشته باشند و بخواهند ملاقات در مکان دیگری انجام شود، مختارند که به هر نحو مایلند تصمیم بگیرند. نتیجه این ملاقات هر چه باشد، همسان گزینی از متقاضیان انتظار دارد در اسرع وقت در جریان کار قرار بگیرد.

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#دختر #خانواده #تناسب

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: