هر چی [تو] بگی‏

⭕️راه های عملی برای کم کردن شهوت و میل جنسی در دوران طولانی مجردی

2018-10-11 00:26:27

⭕️راه های عملی برای کم کردن شهوت و میل جنسی در دوران طولانی مجردی

✅خود را به ورزش و کار و فعالیت های زیاد سرگرم کنید.

✅ گردش و تفریح و کوهنوردی و مسافرت، بروید.

✅ هرگاه مورد هجوم افکار جنسی واقع شدید، روش پیشنهادی در این حالت این است که به دوستانتان تلفن زده وبا انها مدتی صحبت کنید.

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#دوست #دوره #پیشنهاد

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: