هر چی [تو] بگی‏

همه یه زندگی خاص میخوان

2018-10-01 20:40:49

همه یه زندگی خاص میخوان

موفق، درخشان و سطح بالا

با لبخند، در حال کمک به دیگران

در موقعیت اجتماعی فوق العاده

خوبه، شدنیه...

اما قبلش باید خاص هم فکر کرد

و خاص هم رفتار کرد...

میدونی کی...؟

درست زمانی که همه آدما، عین هم فکر میکنن و عین هم حرف میزنن و عین هم رفتار میکنن...

تو خاص فکر کن.

در این شرایط اقتصادی بد کشورمون که اکثریت منفی فکر میکنن، تو چطور میتونی خاص فکر کنی و رفتار کنی؟

با امید و لبخند و مثبت اندیشی و کسب مهارتهای بیشتر و انجام کارهای پولساز و قناعت کردن و ...

ایده های خود را برای ادمین بفرستید

@fmf218

❣️ @TebyanHamsangozini ❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#خوبی #زندگی #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: