هر چی [تو] بگی‏

سیاستهای همسرداری "روی منفـی‌ها تمـركز نكنیـد...!"

2018-04-15 20:57:51

سیاستهای همسرداری

"روی منفـی‌ها تمـركز نكنیـد...!"

🍃 برای انجام فعاليت‌های مثبت وقتی تعيين كنيد و تمام تمركزتان را روی حذف منفی‌ها نگذاريد...!

👈 اشتباه بسياری از زوج‌ها اين است كه روی امور منفی زندگی و حذف آنها تمركز می‌كنند.

✅ به جای اينكه تمام مدت به دنبال حل مشكلات زندگی باشيد؛ به لذايذ آن، دوستی‌ها و احساساتتان بها دهيد تا ببينيد مشكلات چه راحت از سر راه كنار می‌روند.

🌼🌸👇🌸🌼

@my Psychology

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: