هر چی [تو] بگی‏

ده ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود:

2018-04-07 21:23:37

ده ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود:

👈💥 نصیحت تکراری

👈💥 تذکر مداوم

👈💥 سرزنش

👈💥 منت گذاشتن

👈💥 مقایسه کردن

👈💥 جرو بحث کردن زیاد

👈💥 برچسب منفی زدن

👈💥 پیش بینی منفی(نفوس بد)

👈💥 گله و شکایت مداوم

👈💥 متهم کردن

❣️ @TebyanHamsangozini ❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: