هر چی [تو] بگی‏

نکات پیش از ازدواجچند تا افسانه رایج وجود داره :

2018-04-07 21:23:37

نکات پیش از ازدواج

چند تا افسانه رایج وجود داره :

۱-تو من را کامل میکنی

۲-همسر ایده ال من

۳-تو من را خوشبخت میکنی

۴-نیمه گمشده من

دکتر راس هریس میگه اگر با این تفکرات می خواهید ازدواج کنید ، هیچ وقت ازدواج نکنید ، چون اینها افسانه است و وقتی واقعیت با انتظارات شما جور در نمی آید و دچار سرخوردگی می شوید ...

https://bit.ly/2GwDHQP

❣️ @TebyanHamsangozini ❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#ازدواج #همسرم

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: