هر چی [تو] بگی‏

سیاستهای همسرداری🍃 آقایان قرار است در رابطه جنسی با همسرشان، جنبه روانی مسئله را بفهمند و زنان نیز جنبه فیزیکی آن را درک کنند.

2018-04-07 21:23:37

سیاستهای همسرداری

🍃 آقایان قرار است در رابطه جنسی با همسرشان، جنبه روانی مسئله را بفهمند و زنان نیز جنبه فیزیکی آن را درک کنند.

👈 اما متاسفانه آقایان کاری به مسائل روانی ندارند و خانمها هم به مجرد اینکه یک مسئله‌ای بشود؛ می‌گویند چون به مادر من احترام نگذاشتی تا یک سال بعد از رابطه‌ی جنسی خبری نیست!!!

✅ بعد از یک سال نیز نه از آن آقا و نه از آن رابطه و همسر خبری نیست. بنابراین بازی در نیاورید و مسائل جنسی را جدی بگیرید.

🌼🌿🌼🌿🌼

@my psychology

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#همسرم #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: