هر چی [تو] بگی‏

همسرداری ✳️توی دعوا بیشتر از "من" استفاده کنید تا "تو" ،

2018-04-02 19:30:43

همسرداری

✳️توی دعوا بیشتر از "من" استفاده کنید تا "تو" ،

مثلا بگید من ناراحتم که اینو بهم گفتی... نگید تو ناراحتم کردی...

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#همسرم

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: