هر چی [تو] بگی‏

✔️✔️💞میدانيد قشنگترین جای زندگی کجاست؟

2018-04-02 19:30:43

✔️✔️💞میدانيد قشنگترین جای زندگی کجاست؟

آنجاست که به دلتان فرصت میدهيد!

به دلتان این جرأت را میدهيد که دوباره به زندگی اعتماد کند،

بدى ها را فراموش کند،

دوباره منتظر يك اتفاق ناگهانی خوب باشد، منتظر يك آدم تازه كه به او فرصت میدهيد گذشته را با همه بدى هايش ببخشد و بگذارد اتفاقات گذشته، در گذشته بماند.

اینجا قشنگ ترین جای زندگی است،

جایی که از صفر شروع ميكنيد،

جایی که دوباره متولد مى شويد.

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#خوبی #زندگی #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: