هر چی [تو] بگی‏

مردانگی ات را با شکستن دل زنی که دیوانه توست ثابت نکن...!

2018-01-19 11:09:04

مردانگی ات را با شکستن دل زنی که دیوانه توست ثابت نکن...!

مردانگی ات را با غرور بی اندازه ات مقابل زنی که عاشق توست ثابت نکن...!

مردانگی ات را زمانی میتوانی نشان دهی که زنی با تمام تنهایی اش به تو تکیه کرده و با تکیه به غرور تو...به قدرت تو...در این دنیای پر از نامردی قدم بر میدارد...

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#مرد #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: