هر چی [تو] بگی‏

🌹"رفـتارهای پـیوند دهـنده؛ در روابـط زوجـین...!"

2018-01-19 11:09:04

🌹

"رفـتارهای پـیوند دهـنده؛ در روابـط زوجـین...!"

1⃣ حـمایت

👈 ابراز علاقه و توجه خالص و واقعی به همسر

2⃣ تـشویق

👈 دلگرمی و امیدبخشی به همسرتان برای گام های موثری که برداشته است.

3⃣ گـوش فرا دادن

👈 گوش دادن فعال بدون تفسیر یا نتیجه گیری شتابزده به آنچه همسرتان به شما می‌گوید.

4⃣ پـذیرش

👈 پذیرفتن همسرتان با همه‌ی نواقص و نقاط قوتش و همان گونه که هست.

5⃣ اعـتماد

👈 باور و اطمینان داشتن نسبت به صداقت و شفافیت طرف مقابل و نشان دادن این احساس به او.

6⃣ احـترام

👈 میزان منزلت و شانی که همسرتان در چشم شما دارد، برای خصایص و ویژگی‌های بیرونی و درونی او ارزش قائل شدن.

7⃣ بحث، گفتگو و کنار آمدن با اختلافات

👈 مذاکره و گفتگو بر سر موضوع اختلاف بدون تهدید و تنبیه برای رسیدن به یک توافق دوجانبه.

مرکز جامع مشاوره ازدواج و خانواده

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: