هر چی [تو] بگی‏

زندگی را با لذت سپری کنیم...!!!

2017-12-31 11:28:22

زندگی را با لذت سپری کنیم...!!!

کار، تفریح،

رانندگی، آموختن،

مطالعه، آشپزی،

نظافت، حرف زدن،

مهمانی رفتن، نیایش و ...

ما به اشتباه اینگونه می اندیشیم :

درسم تمام شود راحت شوم!

اوه چه پروژه ای! تمام شود راحت شوم!

تمام شود که چه شود؟!

مادامی که زنده هستیم هیچ فعالیتی تمام شدنی نیست....

پس چه بهتر که در حین انجام دادن هر کاری لذت بردن را فراموش نکنیم....

حتی ،حتی هنگامی که دستها را می شوییم نیز میتوانیم با لذت این کار را انجام دهیم.

یک بار امتحان کنید.

آب چه زیبا و آرام پوست دستتان را نوازش میکند.

به آب نگاه کنید و لذت ببرید ...

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#زندگی #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: