هر چی [تو] بگی‏

همسرداری 👈حتی اگر همسرتون اهل رمانتیک بازی و کارهای عاشقانه نیست و از این جور کارها انجام نمیده و یا بدتر، وقتی شما انجام میدی

2017-12-30 10:43:46

همسرداری

👈حتی اگر همسرتون اهل رمانتیک بازی و کارهای عاشقانه نیست و از این جور کارها انجام نمیده و یا بدتر، وقتی شما انجام میدین تو ذوقتون میزنه و یا توجهش بهتون کمه، برای پایدار موندن زندگیتون هم که شده شما انجام کارهای رمانتیک رو نه تنها

متوقف نکنین، بلکه با قدرتی بیشتر از قبل ادامه بدین.

این مطلب رو جدی بگیرین

حتی اگر همسرتون اهلش نیست شما همچنان به کارهای گرما بخش و انرژی ده و رمانتیک ادامه بدین..

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#زندگی #همسرم #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: