هر چی [تو] بگی‏

" گیر دادنِ زن ها اصلاً چیز بدی نیست..."

2017-12-22 00:40:50

" گیر دادنِ زن ها اصلاً چیز بدی نیست..."

👈🏻 زنی که گیر میدهد، یعنی تو را دوست دارد ، زیاد هم دوست دارد. زنی که مقصدِ نگاهِ تو برایش مهم است، میترسد که از چشمانت افتاده باشد.

👈🏻 زنی که برایش مهم باشد که تو محبت و توجهت را کجا و چه اندازه خرج میکنی، کاملاً معصومانه ، ترسِ از دست دادنِ تو را دارد.

👈🏻 زنی که با بی توجهی ات بغضش می گیرد ، بی پناه است و جز تو کسی را ندارد. غر زدن و گیر دادن ، شیرِ اطمینانِ دوست داشتنِ زن هاست

👈🏻 زنی که دوستت ندارد، گیرهایش را جای دیگری میدهد ، محال است زنی بی عشق ، سرش را روی بالش بگذارد.

این به تو بستگی دارد که زنی که کنارت نفس میکشد ، عاشقت باشد یانه!

نباید به گیر دادنِ زن ها گیر داد زن های عاشق، گیر می دهند، زن های وفادار، بیشتر!"

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#دوست #زن #عشق

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: