هر چی [تو] بگی‏

مواظب حسادت های شوهرتان باشید

2017-10-28 06:59:32

مواظب حسادت های شوهرتان باشید

برای داشتن حس تفاهم با شوهرتان باید بدانید که او چه روحیه ای دارد. آیا انتظار دارید از همکار شوهرتان تمجید کنید و او ناراحت نشود؟!!!

✔️ اگر میخواهید همیشه در قلب شوهرتان جای داشته باشید هیچ گاه بیش از حد از مردی نزد او تعریف نکنید

✖️ هیچوقت چیزهایی را که از دیگران یاد می گیرید با آب و تاب پیش او بازگو نکنید.

از کجا میدانید به غرور شوهرتان برنخورده است؟!

👈🏻 گاهی بعضی از مردها حسادت خود را پنهان می کنند و قدرت ابراز آن را ندارند، آن وقت دچار دردی درونی میشوند که پیامدهای آن خوشایند نیست.

شما باید متوجه این خصیصه مردها باشید.

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#مرد

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: