هر چی [تو] بگی‏

فقط تو محل کارتون با همکاراتون بگو و بخند و شوخی نداشته باشید

2017-09-15 22:50:39

فقط تو محل کارتون با همکاراتون بگو و بخند و شوخی نداشته باشید

شادی و خنده رو تو محل کارتون جا نذارید و فراموش نکنید که همسرتون هم در منزل نیاز به خنده و توجه شما داره

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#همسرم

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: