هر چی [تو] بگی‏

طنز شوخی زن و شوهری😂😅

2017-09-15 20:50:37

طنز

شوخی زن و شوهری😂😅

هروقت غذاتون شور شد یا سوخت

غذای شور و سوخته را جلوی شوهرتان بگذارید و قبل از اینکه به غذا لب بزند بگویید : اینقدر بدم میاد از مردایی که از غذای زنشون ایراد می گیرن !

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#مرد #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: