هر چی [تو] بگی‏

💞آویزه گوشمان باشد....

2017-09-15 18:50:36

💞آویزه گوشمان باشد....

هيچ کدام از آنهايي که همسرت را با آنها مقايسه

مي کني ، هنوز با تو زندگي نکرده اند تا نقاط

ضعفشان را هم ببيني ....!!!!

از دور همه در زندگيشان قهرمانند ......

اما نه ...!!!!!!

قهرمان واقعي کسي است که با

خوشي و نا خوشي ، عاشقانه در کنارت

زندگي مي کند ......

قهرمان زندگيت را عاشقانه باور کن!!!

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#همسرم #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: