هر چی [تو] بگی‏

همسرداری ‼️چگونگی جلب اعتماد زن و شوهر‼️

2017-08-19 16:44:09

همسرداری

‼️چگونگی جلب اعتماد زن و شوهر‼️

✅ 1. برای ساختن اعتماد ، سعی کنید کوچکترین قولهایتان را هم جدی بگیرید.

لازم نیست کارهایی که انجامشان برایتان مقدور نیست را قبول کنید.

✅ 2. رازهایش را فاش نکنید.

❣ @TebyanHamsangozini❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#همسرم #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: