هر چی [تو] بگی‏

رهبری💍 ویژگی‌های مهم در امر ازدواج از نظر رهبرانقلاب

2017-08-04 07:21:13

رهبری

💍 ویژگی‌های مهم در امر ازدواج از نظر رهبرانقلاب

💠 روایت دارد که اگر کسی با فردی برای جمال یا ثروتش ازدواج کند، ممکن است خدای متعال جمال و ثروت را از او بگیرد. معلوم است که ثروت به بادی بسته است.

♨️ جمال نیز همینطور است؛ جمال یک ویژگی ماندگار نیست. با یک حادثه، با یک خدای نکرده خوردن صورت به دیوار، با یک زایمان سخت، با یک بیماری و هزار اتفاق که ممکن است برای انسان بیفتد، جمال از بین می‌رود.

🥀 وانگهی انسان به جمال عادت میکند و وقتی عادت کرد، دیگر برایش تازگی ندارد.

✅ بنابراین ویژگی‌هایی که در امر ازدواج مهم است عبارت است از شرافت، اخلاق، ادب و دینداری. ۸۱/۱۲/۱۳

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#ازدواج #خدا #انسان

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: