هر چی [تو] بگی‏

همسرداری خانمها از گفتن این کلمات به همسرتان بشدت پرهیز کنید:

2017-08-02 08:24:05

همسرداری

خانمها از گفتن این کلمات به همسرتان بشدت پرهیز کنید:

✖️کاش به خواستگار قبلیم جواب مثبت میدادم!!!

✖️همه شوهر کردن،منم شوهر کردم!!!

✖️اگر برام فلان چیز رو نخری،قهر میکنم و دیگه...!!!

✖️جای تاسفه که چنین پدر و مادری داری!!!

✖️اگر این کار رو انجام بدی مهریه ام رو اجرا میزارم!!!

✖️چقدر خسیسی!!!

❌این کلمات اعتماد به نفس و اقتدار مردانه همسرتان را از او خواهد گرفت،هر مردی دارای قدرت و غروری می باشد،پس لطفا با این حرفها غرور همسرتان را نشکنید و فقط کافیست که به همسر خود زمان دهید و به او اعتماد کنید...

❣ @TebyanHamsangozini❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: