هر چی [تو] بگی‏

خـــدایابه تو پناه میبرم...

2017-08-02 08:24:04

خـــدایابه تو پناه میبرم...

از اینکـه در آراستن صورتم چنان مشغول شـوم که از اصلاح سیرتم باز بمانـم

خـــــدایا...

سیرت را تو میبینی وصورت را دیگران

شـــرم دارم از اینکه محبوب دیگـــران باشم و منفور تو

پس خــــــــدایا...

تو خوش صورت وخـوش سیـرتم کـن که اول محبوب تو باشم بعد دیگـران...

آرامش یعنی: لایق لبخـند خدابودن

🌺لبخند خدا مهمون لحظه هاتون🌺

❣ @TebyanHamsangozini❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#خدا #آرامش

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: