هر چی [تو] بگی‏

پندانه بدگویی، قضاوت و پرداختن به امور شخصی زندگی دیگران ،نشانه شخصیت ضعیف و سطحی فرد می باشد.

2017-07-28 11:42:52

پندانه

بدگویی، قضاوت و پرداختن به امور شخصی زندگی دیگران ،نشانه شخصیت ضعیف و سطحی فرد می باشد.

این افراد انرژی را که باید صرف اصلاح امور زندگی خویش کنند، صرف امور زندگی دیگران می کنند.

به همین دلیل زندگی خودشان لبریز از مشکلات فراوان است ولی آنها را نادیده میگیرند. غافل از اینکه با نادیده گرفتن مشکلات آنها روز به روز بزرگتر میشوند.

❣ @TebyanHamsangozini❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#زندگی #زن #شخصی

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: