هر چی [تو] بگی‏

تصمیم گیری در ازدواج 1

2017-07-15 11:58:02

تصمیم‌ گیری مرحله‌ ی به ظاهر آسانی است. اما سخت ترین مرحله از فرایند ازدواج است. اگر فقط احساسی عمل کنیم ممکن است شکست بخوریم و اگر بیش از اندازه هم وسواس به خرج دهیم ممکن است گزینه های خوب را از دست بدهیم. در تصمیم گیری همیشه به این نکته توجه کنید که شاید این شخص بهترین گزینه ای باشد که می توانم انتخاب کنم و ممکن است بعد از این، گزینه ای به این خوبی پیدا نکنم.
اما چطور بفهمیم که تصمیم مان از روی احساسات است؟ اگر انس و الفتی بین خود و طرف مقابل احساس کردید و دلیل آن را حس ترحم یا شباهت ظاهری به یكی از افراد مورد علاقه تان و یا زیبایی ظاهری یافتید بدانید که درگیر احساسات شده اید. همچنین اگر در صدد توجیه ایرادات طرف مقابل تان هستید حتما از روی احساسات تصمیم گرفته اید.
اگر طرف مقابل تان به معیار های شما نزدیک بود هیچ گاه تا تصمیم نهایی طوری برخورد نکنید که او گمان کند او را انتخاب کرده اید. دیر تصمیم گرفتن بهتر است از اینکه در تصمیم تان تردید کنید. اگر فکر کنید که تصمیم درستی گرفته اید  به زندگی آینده مثبت تر نگاه خواهید کرد و به همسر آینده تان اطمینان بیشتری خواهید داشت.
برای تصمیم گیری عجله نکنید، ابتدا فکر کنید ببینید چقدر معیار های شما با طرف مقابل همخوانی دارد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که آرمانی فکر نکنید. هیچ وقت کسی پیدا نمی شود که تمام معیار های شما را داشته باشد.
تمام ویژگی های فرد مورد نظر را فهرست کرده و معیار های خود را اولویت بندی کنید و بر اساس آن انتخاب کنید. ارزشی را که هر ویژگی او برای شما خواهد داشت مشخص کنید و ببینید وزن این ارزش در زندگی مشترک شما چقدر خواهد بود. در فهرست معیار ها و ارزش گذاری آنها به توانایی ها و ارزش های خود توجه کنید. ببینید توانایی و شایستگی شما در حدی هست که انتظار دارید طرف مقابل تان آن معیار را داشته باشد یا خیر. مثلا اگر انتظار دارید طرف مقابل تان ایمان و اخلاق خوبی داشته باشد ابتدا ببینید خودتان چقدر آن را دارید و بر اساس شایستگی خود آن را متعادل کنید.
 اگر چند معیار اساسی و مهم دارید سعی کنید به حداقل ها اکتفا کنید و بین آنها تعادل برقرار کنید. مثلا اگر سن، تحصیلات، ایمان و زیبایی برای شما مهم است، ابتدا برای خود اولویت بندی کنید که ضریب کدام بیشتر است. اگر همه از دید شما یک ضریب داشتند به میزان معیاری که در فرد وجود دارد توجه کنید. مثلا ممکن است از دید شما زیبایی آن فرد نمره 15 بگیرد و سن او نمره 12 اما ایمان و تحصیلات او بالای 18 باشد. در این موقعیت باید میانگین و تعادلی بین آنچه هست برقرار نمود. یعنی کمبود دو معیار اول را در کنار بالا بودن دو معیار دیگر نادیده بگیرید. البته نباید فراموش کرد که حداقل ها حتما وجود داشته باشد.
ممکن است شما معیارهایی داشته باشید که در حال حاضر طرف مقابل آن معیار را نداشته باشد اما در آینده بتواند آن را بدست آورد و یا تغییر دهد. مثلا ممکن است یکی از شرایط شما تحصیلات باشد و طرف مقابل شما آن را نداشته باشد اما توانایی به دست آوردن آن را دارد و یا یکی از معیار های شما سکونت در شهر دیگری است، شاید اگر این موضوع  را با او مطرح کنید بتواند آن را فراهم کند. پس به این نکته توجه کنید که برخی از معیارها قابل تغییر هستند.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: