هر چی [تو] بگی‏

.✨🍃🍂🌺🍃🍂🌺🍃🍂🌺

2017-04-25 12:56:00

.✨🍃🍂🌺🍃🍂🌺🍃🍂🌺

🍃🍂🌺🍃🍂🌺

🍂🌺🍂

🌺

🔴 آقایان بخوانند

✅از زن خود تعریف کنید!

📢📢📢هیچ چیز قلب زن را سرشار از محبت

و مهر شما و روح او را سرشار از رضایت

نسبت به شما نمی سازد ، مگر اینکه از او پیش دیگران تعریف کنید!💞

🔵خانم شما میل دارد همه بدانند که شما از داشتن چنین زنی خوشبخت هستید و دلش می خواهد که شما همواره این خوشبختی را نزد پدر و مادر و اقوام ...ابراز کنید !!!🍃

🌹🆔 @Ezdevaj110 💯🌹

🌺

🍂🌺🍂

🍃🍂🌺🍃🍂🌺

✨🍃🍂🌺🍃🍂🌺🍃🍂🌺

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#زن #پدر

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: