هر چی [تو] بگی‏

💫⭐️⭐️⭐️💫✨پنج نکته ضروری برای عبور از جاده زندگی:

2017-04-20 12:54:40

💫⭐️⭐️⭐️💫

✨پنج نکته ضروری برای عبور از جاده زندگی:

1⃣ بستن زنجیر تقوا به ماشین زندگی.[زمر/ 61]

2⃣ حرکت با سرعت مطمئنه (احتیاط و پرهیز از شبهه).

3⃣ توجه به راهنمایی های پلیس راه (اطاعت از خدا، انبیاء و امامان معصوم).

4⃣ توجه به دوربین‌های مداربسته‌ی زندگی.[علق/ 14]

5⃣ عدم توجه به زیبایی‌های کنار جاده.[طه/ 131]

💥 در جاده زندگی بدون زنجیر تقوا و پرهیزکاری نمی‌توان به سر منزل سعادت و خوشبختی رسید.

🌺🔆🔆🔆🌺

@my psychology

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#خدا #زندگی #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: