هر چی [تو] بگی‏

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️نهم: سیری از محبّت و توجّه به رفاقت

2017-03-05 18:22:00

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

نهم: سیری از محبّت و توجّه به رفاقت

جمع‏ های رفاقتی، تأثیر ویژه‏ای در تربیت جنسی انسان دارد. وقتی جوان، در جمعی قرار می‏گیرد که صحبت‏ها و شوخی‏ها، همه دربارۀ مسائل جنسی است، خواسته یا ناخواسته، او هم درگیر همین مسائل می ‏شود.

در بسیاری از موارد، فشارهای جنسی از جمع‏ های رفاقتی آ‏غاز می‏ شود. پس باید در انتخاب دوست، دقّت بسیار زیادی کرد.

معمولاً جوانانی که از محبّت سیراب نیستند، خیلی زودتر در دام رفقای ناباب می‏ افتند؛ زیرا اوّلین محبّت، آنها را به سوی خود جلب می‏ کند. ‏

پس بهتر است در قدم اوّل، رابطۀ ما با خانواده، به رابطۀ محبّت آمیز تبدیل شود. ایجاد این رابطۀ محبّت ‏آمیز با خانواده، تا اندازۀ بسیاری نیاز انسان را به محبّت بر می‌آورَد و او را در مسیر انتخاب دوست، دقیق ‏تر می ‏کند.

کسانی که نیازمند محبّت هستند، طاقت و تحمّل انتظار برای پیدا کردن دوست را ندارند و به همین دلیل، به اندازۀ کافی در انتخاب دوست دقّت نمی ‏کنند.

📢 فراموش نکنید: جوانانی که خود در دام مسائل جنسی افتاده ‏اند، از نظر روانی خواهان همراهانی هستند که همرنگ آنها باشند. ‏بنابراین، دوستی با آنها به شدّت خطرناک است.

💠ازدواج آسان💠

⭕️به ما بپیوندید⭕️👇

🆔 @asanezdevag

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: