هر چی [تو] بگی‏

💞آویزه گوشمان باشد....

نوشته شده در2017-09-15 18:50:36

💞آویزه گوشمان باشد....

هيچ کدام از آنهايي که همسرت را با آنها مقايسه

مي کني ، هنوز با تو زندگي نکرده اند تا نقاط

ضعفشان را هم ببيني ....!!!!

از دور همه در زندگيشان قهرمانند ......

اما نه ...!!!!!!

ادامه مطلب
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9