هر چی [تو] بگی‏

‎چگونه در اولین برخورد بر دیگران تاثیرگذار باشیم؟

‎بسیاری از مردم در مورد روانشناسی تاثیرگذاری بر دیگران اطلاعاتی نداشته و این سوال آن ها را آزار می دهد.

‎افراد تصور می کنند باید با همه ی اطرافیانشان به شکل مشابهی رفتار کنند و همین مسئله اشتباه آنان در تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران محسوب می شود.

ادامه مطلب

😍چگونه جذاب و دلربا باشید؟

نوشته شده در2019-01-18 13:58:59

😍چگونه جذاب و دلربا باشید؟

ابتدا باید مردم را درک کنید:

اگر می خواهید دیگران را تحت تاثیر قرار دهید ابتدا باید آن ها را به خوبی شناخته و درک کنید. درک گذشته، طرز فکر و نیازهای آن ها می تواند به شما کمک زیادی بکند.

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 7 8 9