هر چی [تو] بگی‏

برای ایجاد و یا وجود عشق در زندگی مشترک یکسری قواعد وجود دارد. معمولا عشق در زندگی مشترک زمانی بوجود می آید که هر دو طرف حس خوبی نسبت به یکدیگر داشته باشند. این حس خوب نیز حاصل مجموعه بازخوردهایی از رفتار طرف مقابل است. به اینصورت که هر قدر طرفین، رفتار و بازخوردهای خوبی به یکدیگر داشته باشند به یکدیگر کمک می کنند تا عشق در زندگی زن و مرد شکل بگیرد. باید توجه داشت که تنها و صرفا اخلاق و رفتار تعیین کننده نیستند و می بایست به مجموعه عوامل توجه داشت.

توجه به بهداشت

زیبایی

ادامه مطلب

✅دلایل اصلی رد شدن پس از اولین جلسه خواستگاری

چه دلایل دیگری می تواند باعث عدم پذیرش ما در جلسه اول شود؟

🌺شما آن نوعی که می خواهند نیستید:

ممکن است بسیار جذاب باشید اما با این وجود از آن نوع افرادی نباشید که شخصی به دنبالش است. این موضوع هیچ ارتباطی به جذابیت ندارد؛ انسان ها بیشتر اوقات به کسانی جذب می شوند که همان مدل یا نوعی باشند که دوست دارند.

🌺عدم وجود هورمون های شیمیایی:

گاهی ممکن است شخصی شما را خوش قیافه بداند اما همچنان به دلیل عدم ایجاد هورمون شیمایی کافی – هرمون عشق – در مغزش، احساس کند شریک مناسبی برایش نیستید. در چنین شرایطی ممکن است پس از اولین جلسه وی شما را نپذیرد.

🌺تهدید های احساس شده:

ادامه مطلب

هر شخصی دنیای خود را از پشت یک عینک منحصر به فرد می بیند که همان تردید هایی است که به خود دارد. بسیاری مردم رویدادهایی زندگی را بر اساس ترس هایی تحلیل می کنند که ریشه در تردید های شان دارد؛ تردید هایی که نسبت به خود دارند و باعث ایجاد احساس ناایمن می شود.

به عنوان مثال اگر پسری از این قضیه که کوتاه تراز دوستش است ناراحت باشد، هر زمان که مورد پذیرش قرار نگیرد قد خود را مقصر می داند زیرا تصور می کند انسان ها همه مثل خودش فکر می کنند.

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 7 8 9