هر چی [تو] بگی‏

💠هيچ وقت به خاطر حرف مردم زندگيتو خراب نكن... دهن اين مردم هميشه بازه...

◀️پولدار كه باشى ميگن دزده،

◀️ساده كه باشى ميگن بدبخته،

◀️زياد گردش برى ميگن وله،

◀️تو خونه باشى ميگن افسردس،

◀️شوخ كه باشى ميشى سبك،

◀️سنگين كه باشى ميشى مغرور،

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 7 8 9